Bukhara

Ajman Corniche, Lobby Level, Kempinski Hotel Ajman, Sharjah