Dapoer Kita Restaurant

Al Karama, Near Fishmarket, Dubai


Photos 4